Galaxy (moja przeróbka)

angrychick angrychick 3 lata temu
Poprzednia Następna

?

Skróty klawiaturowe

Esc - do strony pliku

- następne zdjęcie

- poprzednie zdjęcie

Ctrl + → - obróć zdjęcie o 90° w prawo

Ctrl + ← - obróć zdjęcie o 90° w lewo

Galaxy (moja przeróbka)